Sunday, 30 October 2011

Contoh Rancangan Pengajaran Harian PSV Tahun 1 (KSSR)

Membuat Corak Dan Rekaan
Tahun                                            : 1
Bidang                                          : Membuat Corak dan Rekaan
Aktiviti                                          : Renjisan dan Percikan
Tema                                             : Alam Semula Jadi
Tajuk                                             : Pembalut Buku
Masa                                             : 60 minit
Media                                            : Alat : berus gigi, palet, dan daun
        Bahan : kertas lukisan dan warna air atau    warna poster atau tempera
Bahan bantu mengajar                 : Contoh-contoh corak teknik percikan
EMK                                               : Elemen Kreativiti dan Inovatif
STANDARD KANDUNGAN
1.         Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : rupa, warna, jalinan, kontra, ritma, dan harmoni) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik renjisan dan percikan.
2.         Aplikasi pengetahuan, kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak.
3.         Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan corak.
4.         Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni,

2.1 Persepsi Estetik               Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni
visual yang ada pada karya seni.
     2.1.1      Unsur seni
2.1.1.1                      Warna primer dan sekunder
2.1.1.2                      Rupa organik
2.1.1.3              Jalinan tampak
     2.1.2     Prinsip rekaan
2.1.2.1                     Kontra warna
2.1.2.2                     Ritma dan pergerakan rawak
2.1.2.3               Harmoni bentuk
2.2 Aplikasi Seni                     Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya seni.
     2.2.1      Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1                       Alat berus gigi, palet, dan daun
2.2.1.2                Bahan kertas lukisan dan warna air atau warna poster
atau tempera
     2.2.2      Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya
2.2.2.1                      Teknik renjisan dan percikan (corak tidak terancang)
2.3 Ekspresi Kreatif                Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
     2.3.1     Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif
     2.3.2      Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya
2.4 Apresiasi Seni                  Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
     2.4.1    Mempamerkan karya yang dihasilkan
     2.4.2     Menceritakan karya sendiri secara lisan
     2.4.3     Menghargai karya sendiri dan rakan


Persepsi Estetik
·         Guru menunjukkan contoh-contoh corak yang terhasil daripada teknik renjisan dan percikan.
·         Guru berinteraksi dengan murid tentang unsur jalinan, warna, rupa, kontra, ritma dan pergerakan, dan harmoni.
Aplikasi Seni
·         Guru berinteraksi dengan murid tentang jenis-jenis media yang sesuai untuk membuat aktiviti corak teknik percikan dan renjisan.
·         Guru berinteraksi dengan murid tentang cara penggunaan media dalam penghasilan corak teknik renjisan dan percikan.
·         Guru menunjuk cara penghasilan corak renjisan dan percikan.
Ekspresi Kreatif
·         Murid menghasilkan corak teknik renjisan dan percikan dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut.
Langkah 1
·         Bancuh cat air atau tempera dalam palet.
·         Buat bancuhan warna primer dan sekunder.
·         Sediakan sekeping kertas lukisan.
·         Sediakan motif seperti yang diinginkan (daun).
Langkah 2
·         Susun daun di atas kertas lukisan.
      Langkah 3
·         Sapukan warna pada berus gigi dan percikkan warna pada permukaan kertas dengan menggunakan sikat atau jari.
        Langkah 4
·         Ulangi langkah 3 menggunakan warna yang berbeza.
         Langkah 5
·         Setelah siap alihkan daun daripada kertas lukisan dan jemur hingga kering.

Apresiasi Seni
·         Murid mempamerkan hasil kerja.
·         Murid menceritakan hasil kerja sendiri dan rakan-rakan.

No comments:

Post a Comment