Sunday, 30 October 2011

LANGKAH ANYAMAN TIKAR

LANGKAH ANYAMAN TIKAR
1.      Bilah daun diletakkan bersilang dan bertindih di antara satu sama lain.
2.      Hujung bilah (A2) dilipat keliling
3.      Bilah daun baru ditambah (C)
4.      Bilah daun baru ditambah (D) dan sebahagiannya bertindih dengan bilah (A)
5.      Bilah (B2) dilipat ke atas melalui sebelah belakang bilah (C1-C2)
6.      Bilah (B1) pula dilipat ke atas
7.      Bilah (A1) dilipat ke bawah
8.      Bilah (B2) dilipat ke bawah
9.      Dua bilah baru ditambah (E dan F)
10.  Bilah (C2) dilipat mengelilingi bilah (E)
11.  Bilah (A1) dilipat ke atas dan bilah (D1) ke bawah